Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Informace, činnosti, přínos

Jsme poradenskou firmou, která poskytuje svým klientům komplexní řešení obchodní problematiky, týkající se zejména zajištění průmyslových investičních akcí. Při přípravě i v průběhu realizace tuzemské či zahraniční investiční akce poskytujeme svým klientům smluvní, personální a daňové poradenství. Připravujeme a organizujeme výběrová řízení na dodavatele technologií, koncipujeme smluvní dokumenty včetně vyhodnocování souvisejících rizik.Pokud má zákazník zajištěno spolufinancování zakázky z evropských fondů, řešíme i přípravu smluv, postupy při zadávacím řízení aj. podle metodiky daného operačního programu.

 

ČINNOSTI

 • vypracování návrhů smluv v požadované jazykové verzi
 • vypracování typových smluvních dokumentů včetně všeobecných obchodních podmínek v požadované jazykové verzi
 • vypracování typových smluvních dokumentů dle metodiky jednotlivých operačních programů (programovací období EU 2007-2013)
 • připomínkování smluvních dokumentů, závěrečná korektura textu před podpisem
 • stanovení rizik
 • vypracování nezávislého posudku před podpisem dokumentu 
 • zajištění provázanosti textu smluv, jednoty používaných definic, jazykové korektury
 • účast na projednávání smluvních dokumentů
 • posouzení návrhů subdodavatelských smluv
 • zajištění realizačního procesu z hlediska uzavřených smluv
 • smluvní poradenství související s řešením otevřených problémů po dobu garanční lhůty a po ukončení akce

PŘÍNOSY

 • profesionální zpracování smluvních dokumentů
 • minimalizace rizik plynoucích z uzavřených smluvních vztahů
 • jazyková úroveň vypracovaných smluvních ujednání
 • objektivní a nezávislé stanovisko
 • úspora času a finančních prostředků
 • zajištění řádné realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů