Překlady, tlumočení a interkulturní management

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Překlady

Nabízíme komplexní překladatelské a tlumočnické služby na vysoké odborné úrovni.

 • Překlady z a do více než 34 jazyků, odborné, ekonomické, vědecké, legislativní, statistické, literární texty, jazykové korektury rodilými mluvčími, soudní ověření textů, expresní zpracování na PC včetně grafické úpravy, kopírování, kroužková vazba, archivace na počítačových mediích, možnost přenosu dokumentů prostřednictvím sítě INTERNET.
 • Tlumočení (konsekutivní, simultánní a doprovodné) odborných jednání, seminářů, prezentací firem. Specializované tlumočení v oblasti školení pracovníků strojírenských a stavebních profesí.

Co nabízíme:

Rychlá komunikace - operativní jednání s klienty, využití sítě INTERNET, fax.

 • Široká a flexibilní nabídka poskytovaných služeb - zpracování překladů v textových editorech na PC, grafická úprava, kopírování, kroužková vazba, možnost archivace dat na počítačových médiích.
 • Vysoká odborná a technická úroveň překladů - materiály jsou zpracovány týmem přísně vybraných stálých překladatelů, korektury jsou prováděny rodilými mluvčími.
 • Bohaté zkušenosti s přípravou a rychlou realizací rozsáhlých projektů - projekty PHARE, spolupráce se zastupitelskými úřady a předními obchodními a výrobními společnostmi.
 • Soudní ověření překladů.

Překlady

 • Legislativa - překlady zaměřené na přibližování české legislativy k zákonům EU. Zákony, vyhlášky, nařízení (zemědělství, potravinářský, průmysl, doprava, finance, bankovnictví, regionální rozvoj, ochrana ŽP, školství, kultura atp.)
 • Obchodní - smlouvy, dokumentace, nabídky, projekty, reklamní a propagační materiály.
 • Ekonomické - výroční zprávy, výrok auditora, informace vedení společnosti o ekonomických výsledcích, statistické údaje apod.
 • Technické - manuály, návody, reklamní a propagační materiály, počítačová a kancelářská technika, elektro-přístroje, stavební průmysl, nábytkářství, media, vědecko - technický rozvoj.
 • Cestovní - průvodce, programy, propagační materiály.

Překlady a do běžného jazyka - základní cenové sazby

1 NS do češtiny

 330,--Kč

1 NS do cizího jazyka

350,-Kč

1 NS z CJ do CJ

550,-Kč

Překlad se soudním ověřením

1 NS do češtiny

430,-Kč

1 NS do cizího jazyka

500,-Kč

pouze soudní ověření

150,-Kč

Korektura

podle náročnosti textu

150,-Kč

Stálým klientům a při větším rozsahu překladu poskytujeme ze shora uvedených cen slevu až 10 %

 

Příplatky  

za odbornost

20 – 40 %

expresní do 24 hod.

50% (max. 5 stran)

  

100% (více než 5 stran)

expresní do 48 hod.

20 % (max. 10 stran)

práce v sobotu

50 %

práce v neděli a o svátcích

100%

za severský a neběžný jazyk

50%

za exotický jazyk (znakový)

100 %

z audio nebo videozáznamu

100 %

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

               

Všeobecné podmínky

 • Běžným jazykem rozumíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, italštinu. 
 • 1 NS = 1 normostrana cílového textu = 1800 úhozů na stranu; tj. 30 řádků po 60 úhozech, minimální rozsah účtovaného textu je 0,5 normostrany. 
 • Časový limit pro překladatele je 6 NS překladu za 1 pracovní den, přičemž se nezapočítává den zadání a odevzdání překladu. 
 • Příplatky se vypočítávají ze základní sazby pro každou položku zvlášť, příplatky za jednotlivé položky se sečtou a připočítají se k základní sazbě. Další příplatky kromě výslovně uvedených (např. za grafické zpracování, špatnou čitelnost, rozsáhlé tabulky, apod.) účtujeme individuálně. 
 • Překlad zpracujeme na PC v běžných textových editorech. 
 • Překlady je možno zasílat elektronickou poštou, faxem či předat osobně. 
 • Pro překlady větších prací (manuálů, návodů, průvodců atd.) uvítáme terminologické konzultace se zadavatelem. 
 • Ručíme za zachování naprosté mlčenlivosti o získaných informacích.